Nacházíte se: Domů > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Chemické materiály na těchto webových stránkách jsou určené pouze pro profesionální použití osobám k tomu oprávněným. Při jejich objednání vyplňte prosím název firmy a IČ.

Děkujeme za pochopení.

Orange Moravia s.r.o.
U Cukrovaru 2, 747 05 Opava - Kateřinky

info@orangemoravia.cz
IČ: 29455251
DIČ: CZ29455251

Obchodní podmínky naleznete zde: obchodní podmínky.

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Uplatnění a vyřízení reklamace se řídí platnými zákony a Obchodními podmínkami prodávajícího.

Ke každému zboží je přikládán daňový doklad (faktura), která slouží zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen přímo od výrobce.

Zákazník bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího, pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad.

Reklamační podmínky

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko uvedené v záručním nebo dodacím listě. Není-li autorizované servisní středisko uvedeno, je místem uplatnění reklamace libovolná provozovna prodávajícího. To platí také v případě, kdy je kupujícím spotřebitel a servisní středisko není v místě, které je v místě provozovny prodávajícího nebo v místě pro kupujícího, bližším.

Kupující může také uplatnit reklamaci doručením zboží poštou nebo jinou přepravní službou na adresu:

Orange Moravia s.r.o.,
Lidická 854/21a
703 00 Ostrava- -Vítkovice

K reklamovanému zboží prosím přiložte:

V případě reklamace nás můžete kontaktovat viz. kontakty.

Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

1/ INFORMAČNÍ POVINNOST PRODÁVAJÍCÍHO

Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“), „prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách“.

Prodávající, za předpokladu, že naplní dikci zákona, může způsob poskytování informací přizpůsobit charakteristikám svého podnikání. Jednou z forem, jak tuto zákonnou informační povinnost naplnit, mohou být i tzv. reklamační řády vydávané podnikatelem. S výjimkou oblasti telekomunikací, služeb finančního trhu a energetiky (podrobné vymezení v § 20e ZOS) je subjektem mimosoudního řešení sporů Česká obchodní inspekce.

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “

Dopravní podmínky

Při převzetí zásilky je kupujícímu doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, atd.) a případně odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je doporučeno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu na telefonu +420 596 614 711 nebo e-mailem: info@orangemoravia.cz a sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento neprodleně zaslat e-mailem prodávajícímu.

Dopravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů doporučujeme kupujícímu s poškozenou zásilkou nemanipulovat a zachovat i obal, ve kterém mu byla poškozená zásilka doručena.